Met deze combinatie kunnen bouwmaterialen worden aan en afgevoerd.

Het afzetsysteem maakt de truck multifunctioneel.

Puin kan worden afgevoerd en n het wisselen kunnen er weer nieuwe materialen worden aangevoerd.